2, సెప్టెంబర్ 2010, గురువారం

జన నేతకు జన నీరాజనం. వై.యస్స్.ఆర్ ప్రధమ వర్థంతి సందర్భంగా


నీరాజనం నీకు జన నీరాజనం
అలనేలు నాయకా అందుకో ఈ నీరాజనం

పుడమి పుత్తడి పండించ తపమొనరించిన ప్రజానాయకా నీరాజనం
నీటి చుక్కల భవిష్య భారతినిగన్న అపర భగీరథా నీరాజనం |నీరాజనం|

నిర్వాసితులకావాసయోగ్య కుటీర కల్పకా నీరాజనం
నిర్భాగ్యబాలల గుండెలతికిన ప్రాణదాతా నీరాజనం |నీరాజనం|

శతృవు మదిలోన ఈర్ష ప్రదాతా దీనుల పాలిట వరప్రదాతా నీరాజనం
జగమేలు జననాయకా జన హృదయ రంగనాయకా నీరాజనం |నీరాజనం|

కలసి కట్టుగా కత్తికట్టి ఒకటె జట్టుగ జతనుకట్టి
ఎగిరెగిరి పడెనే అడ్డుకట్ట వెయ్యగా
ఏమాయెను ఏమి దక్కెను?

ఇసుక రేణువులన్ని కలసి
కళ్ళనిండా దుమ్ము కొట్టెరా
నీకీర్తి కెరటాల ప్రేమ లాలిత్యాన
ఒకటొకటి రాలి పోయెగా ! |నీరాజనం|

ఎచటున్న ఎటులున్న ఈనాడు ఏమైన
ఈర్షాద్వేషములెవరెన్ని ఏమన్న
ఏమైంది ఈప్రొద్దు ఇలలోన
ఇంటింట ప్రతిఇంట గుండె గదుల్లోన
వెలుగు దీపమై విభవిల్లు ప్రజాపతీ నీరాజనం
నీకు జన నీరాజనం |నీరాజనం|

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Comment Form