13, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

తెలుగులో ప్రామాణిక నిఘంటువు... బ్లాగర్ల సహాయ సహకారాల కొఱకు పిలుపు.

గొర్తి బ్రహ్మానందం గారు వ్రాసిన ఈ వ్యాసం చదివిన తరువాతనుంచి మనసదోలా అయిపోయింది. వారు ఇటువంటి నిఘంటువు పుస్తక రూపంలో వుంటే బాగుంటుందని కోరుకున్నారు కానీ పుస్తకరూపంలో వున్న నిఘంటువు కు మార్పులు చేర్పులు చేసి పునర్ముద్రణలు చేయడం కొంచెం కష్టముతో కూడుకున్నపని అని నా అభిప్రాయం. సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి, మన బ్లాగుల్లో చాలా మంది తెలుగు అభిమానులు వున్నట్టే వున్నారు కదా !. మరి అలాంటప్పుడు మనమే ఒక సమూహంగా ఏర్పడి పదికాలాల పాటు నిలిచే online edition కు ఎందుకు శ్రీకారం చుట్టకూడదు? ఇది చేయడానికి డబ్బుకంటే తెలుగు మీద అభిమానముండి తమ సమయాన్ని కేటాయించగల నిబద్ధత గల వారు చాలా అవసరం. online edition, haard copy కంటే ఉపయోగకరమని భావించడానికి గల కారణాలు.

౧) ఒకేసారి వివిధ ప్రాంతాలనుంచి వేర్వేరు వ్యక్తులు ఈ project పై పని చేయవచ్చు
౨)తప్పొప్పులను సరిదిద్దడం చాలా సులభం
౩)ఇప్పటివరకూ మనకు online లో లభ్యమయ్యే నిఘంటువలనుంచి పదాలను,అర్థాలను క్రోడీకరించడం సులభం
౪)ఇలా online edition వల్ల ఉత్తరోత్తరా మనం ఇప్పటిలో ఊహించలేని applications దీని చుట్టూ నిర్మించవచ్చు.
౫ )అవసరమైన సందర్భంలో దీనిని పుస్తకరూపంలో ప్రచురించడం కూడా సులభమే.


ఎవరో ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూడడం కంటే ఐదువందలకు పైగా ప్రతిరోజూ బ్లాగులు చదివేవారు రోజుకొక గంట తమ సమయాన్ని దీనికొరకు ధారపోస్తే ఇదేమంత పెద్ద చెయ్యలేని పని కాదని నా అభిప్రాయం.

ఆసక్తి కలవారు ఎవరైనా ముందుకు రాగలరా? ఈ application కి కావలసిన సాంకేతిక సహాయాన్ని నేనందించటానికి సిద్ధం. నాతో పాటి చేయికలిపేవారికీ ఆహ్వానం.ఇది పూర్తిగా ఉచితంగా అందరికీ అందుబాటులో వుంటుంది. మరి మీరు తమ సమయాన్ని కేటాయించగలరా? లేదా ద్రవ్య రూపంగా వనరులు ఇవ్వగలరా? మీరు చేయగోరే సహాయం ఎటువంటిదైనా కానీ మీ వ్యాఖ్య ద్వారా తెలియచేస్తే, వచ్చే స్పందన ను బట్టి తరువాతి కార్యాచరణాన్ని మాట్లాడుకుందాం

4 వ్యాఖ్యలు:

Comment Form