26, మే 2011, గురువారం

Definitions of Designations

Definitions of Designations:-
• Project Manager is a Person who thinks nine women can deliver a baby in One month.Developer is a Person who thinks it will take 18 months to deliver a Baby.Onsite Coordinator is one who thinks single woman can deliver nine babies in one month.

Marketing Manager is a person who thinks he can deliver a baby even if no man and woman are available.Resource Optimization Team thinks they don't need a man or woman; they'll produce a child with zero resources.Documentation Team thinks they don't care whether the child is delivered, they'll just document 9 months.Quality Auditor is the person who is never happy with a delivered baby.Tester is a person who always tells that this is not the Right baby.HR Manager is a person who thinks that... a Donkey can deliver a Human Baby - if given 9 Months !!!
Client is the one who doesn't know why he wants a baby.

15 వ్యాఖ్యలు:

 1. This is not right sir.(I am a tester)
  very funny.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. Chilling post ;)

  I am still a developer longing for 6 years ;) What happen to my babe? :))))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. చాలా బావున్నాయి . నేను వాటిని మా టీం కి పంపించుకోనా ? ఓన్లీ కొటేషన్స్ ?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. Sir, good to see you again in a normal condition. Are you ok now?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. అజ్ఞాత గారు
  అంటే మీ ఉద్దేశ్యం మన భారారే గారు ఒకప్పుడు ( గత కొద్ది కాలం గా ) నార్మల్ కండిషన్ లో లేరనా ?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. >>This is not right sir.(I am a tester)

  @tolakari, yup, these are not facts, but people opinions.

  thank you for the comment :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 7. @బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం

  నేనొక మహా కవిని. మీకేమైనా సందేహమా . అయితే ఏలూరు (ప.గో.జి.) రండి. ఏలూరు రోడ్లమీద పంచ కట్టుకొని, లాల్చీ ఇంషర్ట్ చేసుకొని (మీకన్ని డౌట్లే నా, పంచెలో లాల్చీ కరెక్టు గానే చదివారు), నెత్తిమీద తలపాగా చుట్టుకొని, ఎడం చేతితో గొడుగు పట్టుకొని, సిగరెట్టు ఉన్న కుడిచేతిని గాలిలో తిప్పుతూ , పద్యాలు పాడుతూ నో, కవితలు చదువుతూ నో ఎవరైనా ఎదురవుతే, ఆగి నమస్కారం పెట్టండి. సాష్టాంగమైతే మరి మంచిది. అది నేనే. నమస్కారం పెట్టగానే మీ నోటంట కవిత్వం రాకపోతే నన్నడగండి. నాకు నమస్కారం చేస్తే రాదా మరి. ప్రయత్నించి చూడండి.
  _______________________________________________________
  ఇవి మేము చదువుతున్నాము కదా. అలాగే అనుకోండి :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 8. @అజ్ఞాత, నాకేమైందండి బాబూ, నేను బాగానే ఉన్నాను.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 9. @అప్పారావు, మీరు డాక్టరు కూడానా? లేక నా కండిషన్ మీద మీ అభిప్రాయమా అది?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Comment Form