21, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

సరాగ శివోహం విడుదలయ్యింది.

ఈ శివరాత్రి కి హారం నుంచి "శివోహం" పత్ర్రిక శివరాత్రికి విడుదలయ్యింది. ఈ సంచికలో ఈ క్రింది వారి రచనలను చదువవచ్చు

1) కవి హృదయము - ములుమూడి ఆదిశేషాద్రి రెడ్డి

2) దురాశ - బాల కథ - విద్యార్థి

3) నే ప్రయోజకుడనౌతా!! - ఉమాభారతి కోసూరి

4) మహాభారత రచనా విధానము. ఆ ఇతిహాసాన్ని ఎవరెవరు రచించారు? - పెండ్యాల వెంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి

5) మానవత్వమా...నీవెక్కడ - కొంపెళ్ళ సరస్వతి

6) శివరాత్రి రహస్యము - భాస్కర రామిరెడ్డి


ఇక సరాగ ఉగాది రచనలకై రచయితనుండి రచనలను ఆహ్వానిస్తున్నది. మీ రచనలను patrika@haaram.com కు మైల్ చేయవచ్చు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Comment Form