9, మార్చి 2012, శుక్రవారం

అంతర్జాలంలో తెలుగు నిఘంటువు. గత సంవత్సరమున్నర చరిత్ర
అంతర్జాలంలో శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువుతో పాటు ఆచార్య జి.యన్.రెడ్డి పర్యాయపద నిఘంటువును కూడా యూనీకోడ్ లోకి మార్చి http://telugunighantuvu.com ద్వారా పదములను, వాని అర్థములను తెలుగు పాఠకలోకానికి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్న విషయం ఇప్పటికే సహబ్లాగర్లకు తెలిసిన విషయమే.

ఈ సందర్భంగా కొన్ని వివరాలు.

ముందుగా విరాళాల ద్వారా వచ్చిన పైకం సుమారుగా మొత్తం : Rs 27,500 మరియు $1382

ఇందులో వెబ్ హోష్టింగ్ కు, డొమైన్ రిజిష్ట్రేషన్ కు ఇప్పటి వరకూ $ 282, నిఘంటువు యూనీకోడ్ లో టైపు చేసినందుకు ఇప్పటివరకూ Rs 59,900 ఖర్చయింది.

ఎవరెవరు ఎన్ని పేజీలు టైపు చేసారు, ఎంతెంత విరాళాలు ఇచ్చారు అన్న వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు

http://telugunighantuvu.com లో శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువునుంచి ఈ క్రింది సంపుటాలు సెర్చ్ కు సిద్ధంగా వున్నాయి.

ఒకటవ సంపుటి ( 1 - 515 పుటలు )

రెండవ సంపుటి (పూర్తినిఘంటువు 'క' అక్షరము నుండి 'ఙ' అక్షరము వరకు)

మూడవ సంపుటి (పూర్తినిఘంటువు 'చ' అక్షరము నుండి 'తృ' గుణింతము వరకు)

నాల్గవ సంపుటి (పూర్తి నిఘంటువు 'తె' గుణింతము నుండి 'న' అక్షరము వరకు)

ఐదవ సంపుటి (పేజీలు 1-260;291-370;401-610)

ఆరవ సంపుటి (పూర్తి నిఘంటువు 'మ' అక్షరమునుండి 'ల' అక్షరము వరకు)

ఏడవ సంపుటి (పేజీలు 1-60)

ఎనిమిదవ సంపుటం ( పూర్తి నిఘంటువు 'శ' అక్షరమునుండి 'హ' అక్షరము వరకు)


ఆచార్య జి.యన్.రెడ్డి పర్యాయపద నిఘంటువు మూడొంతుల టైపు పూర్తయింది. కానీ ఈ నిఘంటువు అందుబాటులోకి రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టవచ్చు.

అలాగే మహాభారత పూర్తి పద్యాన్ని కూడా అనుసంధానించే ప్రక్రియ కూడా పైన మిగిలివున్న పేజీల టైపు పూర్తి అయిన తరువాత మళ్ళీ మొదలవుతుంది. ఈ నిఘంటువుతో పాటు ఆచార్య జి.యన్.రెడ్డి పర్యాయపద నిఘంటువు పూర్తిగా అందుబాటులోకి రావడానికి మరో ఆరు నుంచి పండ్రెండు మాసాల సమయం పట్టవచ్చు.

ఈ బృహత్పథక పూర్వాపర వివరాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఓ రకంగా ఇది ఈ నిఘంటువు Online లోకి తీసుకు రావడానికి ఎవరెవరు ఏ రకంగా కృషిచేసారో అక్షరబద్ధం చేసిన చరిత్ర. ఒక్కొక్కటిగా జాగ్రత్తగా చదివితే చాలా విషయాలు బోధపడుతాయి.

తెలుగులో ప్రామాణిక నిఘంటువు... బ్లాగర్ల సహాయ సహకారాల కొఱకు పిలుపు.

తెలుగులో ప్రామాణిక నిఘంటువు... బ్లాగర్ల సహాయ సహకారాల కొఱకు పిలుపు - 2.

తెలుగు మహారాజపోషకులారా ఇది మీకోసమే

తెలుగు నిఘంటువులో చేరిన మరికొన్ని పదాలు - శోధన

తెలుగు నిఘంటువు - సరిక్రొత్త రూపురేఖలతో..... బహుళ శోధనతో

తెలుగు నిఘంటువు - మహాభారత గూగుల్ గుంపు - పూర్తి పద్యము ఐక్యతా సూచిక ( similarity Index)

మొదటి సంవత్సర మానస పుత్రిక :-)

వ్యవసాయ సంబంధమైన పదాలు.... వాటికి సరిపడ ఫొటోలు..

నిఘంటువు పనులు మళ్ళీ మొదలు.

2 వ్యాఖ్యలు:

Comment Form