27, ఆగస్టు 2012, సోమవారం

ఒక పేజీని చూడకుండానే ఆ పేజీలో ఏమేమి వుండగలవో ఎలా ఊహించవచ్చు? పైన చూపించినది ఒక స్కాన్ చేసిన పేజి యొక్క హిస్టోగ్రామ్. దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లైతే కొంత వరకూ ఆ స్కాన్ పేజీలో ఏమి వుండి వుండగలదో చెప్పవచ్చు.

1) Heading

2)  ఒత్తులు ( అక్షరాల క్రింద ఈ లైనులో ఒత్తులు ఎక్కువగా వుండి వుండవచ్చు )

3) paragraph space ( మొత్తం 5 paragraphs వున్నట్టున్నాయి )

4) poems/kavitalu or broken lines

5) పొల్లులు

6) longest line ( or more glyphs ) in the page

7) shorter lines  ( or less glyphs ) in the page

8)  space between heading and first line

బొమ్మలో చూపినట్లు ఓ మోస్తరుగా వెలుపలికి వచ్చిన నల్లచారలను లెక్కపెడితే అవి మొత్తం 22 వున్నాయి కాబట్టి ఆ పేజీలో మొత్తం 22 లైన్లు వున్నట్టు లెక్క.. హిస్టోగ్రామ్ లో రెండు నల్లటి చారల రేఖల మధ్య ఖాళీ ఏర్పడిందంటే  అక్కడ అక్షరాలు ఏమీ లేకుండా తెల్ల కాగితం మాత్రమే వుందని అర్థం. ఈ ఖాళీ ప్రదేశాలను పటంలో 8, 3 అంకెలతో సూచించాను.

3 వ నంబరు ఖాళీ ప్రదేశంతో పోలిస్తే 8 నంబరుకు ఖాళీ ప్రదేశం ఎక్కువ.  అంతే కాకుండా 1 వ నెంబరు నల్ల చారలు మొదటిలోనే పొట్టిగా వుండి దాని తరువాత ఎక్కువగా ఖాళీ ఏర్పడింది కాబట్టి 1 వ నెంబరుగా సూచించినది బహుశా పేజీ హెడ్డింగ్ లేదా పేజీ నెంబరు అయి వుండవచ్చు. అంటే shortened black stripes వున్న దగ్గర కొద్ది అక్షరాలు మాత్రమే వుంటాయని అర్థం. అదే పటంలో 6 వ నెంబరు గా చూపిన నల్లచారలు పొడవుగా వున్నాయి కాబట్టి scan చేసిన పేజీలో ఆ లైను ఎక్కువగా అక్షరాలను కల్గి వున్నదని అర్థం.

అలాగే ఖాళీ ప్రదేశం కూడా ఒకవేళ ఎక్కువగా వున్నట్లైతే దాన్ని పేరగ్రాఫ్ ఖాళీ గా భావించవచ్చు. ఈ  histogram చూస్తే అలాంటి పేరగ్రాఫ్ లు 5 వున్నట్టు తెలుస్తుంది.

పేజీలో నెంబరు 4 అంకెతో సూచించిన black stripes  పొట్టిగానూ ఇంచుమించు ఒకే పొడవులో వున్నాయి. మన తెలుగులో ఇలా నాలుగు లైన్లు వరుసగా ఒకే పొడవుతో పేజీలోని మిగిలిన black stripes  కంటే చిన్నవిగా కనిపిస్తే బహుశా అవి Broken sentences లేదా కవితలు లేదా పద్యా లైనా కావచ్చు.

హిస్తోగ్రామ్ లో ఒక్కో నల్ల చారల సమూహం ఒక్కో లైనును సూచిస్తుంది. జాగ్రత్తగా గమనిస్తే హిస్టోగ్రామ్ base వద్ద వెడల్పుగా వుండడం గమనించవచ్చు. తెలుగు వాక్యాలలో పొల్లులు ఒత్తులు ఎక్కువగా వుంటాయి. అవి ఎంత ఎక్కువగా వున్నాయన్న దానిపై హిస్టోగ్రామ్ లోని black stripes base అధారపడి వుంటుంది. అంటే ఒక వాక్యాన్ని తీసుకొని పొల్లులు, ఒత్తులు రాకుండా రెండు సమాంతర రేఖలు గీస్తే ఆ రెండు లైన్లకు పైన క్రింద ఏమేమి పొల్లులు లేదా ఒత్తులు వుంటాయో దానిపైన black stripes base అధారపడి వుంటుంది. వాటిని 5 వ నెంబరు, 2 వ నెంబరు తో సూచించాను. సహజంగా వాక్యము మధ్యభాగంలో అక్షరాలు వుండే అవకాశం ఎక్కువ కాబట్టి black stripes మధ్యభాగాన పొడవుగా వుంటాయి.

ఉదాహరణఇప్పుడు పైన చెప్పుకున్న హిస్టోగ్రామ్ యొక్క అసలు పేజీ ఇది
ఈ క్రింద మరో హిస్టోగ్రామ్ ను దానికి సంబంధించిన పేజీని ఇస్తున్నాను.
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Comment Form