3, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

Smart Phones - Native Vs Mobile applications

ఆధునిక యుగంలో మొబైల్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మొదటి Apple ఐఫోన్ విడుదలతో ప్రారంభమైంది. ఓ రకంగా దీని పుట్టుక 2007 వేసవి. దీనితో "going mobile" అనే కొత్త పదం కూడా బయలుదేరింది. నిజానికి రాబోయే మరో దశాబ్దం పాటు ఈ విప్లవం ఇలాగే కొనసాగవచ్చు. "Native Vs Mobile site " అని ఒక్కసారి గూగ్లింగ్, బింగిగ్  చేస్తే కుప్పలు కుప్పలు లింకులు కనిపిస్తాయి. వాటి నిండా ఎవరికి తోచిన భావాలు వాళ్ళు వ్రాసుకున్నారు. మరి నేనో !!! అందుకే నాకు తోచింది ఇక్కడ.

ఇంతకు Native application కి mobile site కు తేడా ఏంటి? ఇప్పుడు www.haaram.com ను ఏ మొబైల్ లో బ్రౌజ్ చేసినా వున్నంతలో  బాగానే కనిపిస్తుంది కదా? మరి దీన్ని Native application లో Develop చెయ్యడం వల్ల ఉపయోగాలేంటో వ్రాయాలంటే

1) A native application is much less exposed to network latency so, at times it may comeup quickly
2) Application can be viewed even in disconnected mode
3) It offers better user experience
4) In native applications we can  integrate well with the device and use hardware and built-in software services
5) Native applications are device specific ( for each device, we need a seperate application )

మరి మొబైల్ సైట్స్ గురించి చెప్పాలంటే
౧) A mobile site works by interacting with the web server. subsequently, it’s subject to network latency and may be sensitive to high-traffic slowdowns.
౨)  Off line mode may not be posible
3) we need to type URL in the browser, so its user experience and performance mainly depends on the supported browser
4) It is based on pure HTML
5) It is subjected to browser caching
6) It is cross plotform, meaning as long as browser supports HTML we just need one version of our application

ఇంకా.... చాలానే వుండొచ్చు.

ఇంతకీ ఈ ఉపోద్ఘాతమంతా దేనికంటే, చాలా సందర్భాలలో వీటి రెండింటికీ తేడా తెలియకుండానే " we want to move to smart phone" అనే వాక్యం తరచూ వినిపిస్తుంటుంది. సాధారణంగా దీనికి బీజం ఎక్కడ పడుతుందంటే ఎక్కడో ఏమీటింగులోనో ఏప్రయాణంలోనో కంపెనీలోని ఒక ముఖ్య వ్యక్తికి ఓ మంచి iPAD application కనిపిస్తుంది, అప్పటినుంచి పురుగు తొలిచేస్తుంటుంది. ఇంకేముంది నాలుగైదు మీటింగులైన తరువాత "going mobile" అయిపోతుంది. In the minds of most developers and managers, going mobile requires no more (and no less) than planning an iPhone application. infact it was a good approach for the past few years, but I doubt this strategy in future.

before going into the details of  Native Vs mobile sites,  here are the details of most popular mobile platforms


ఒకే ఒక్క common mobile platform API అయితే ఊహించలేము కానీ Cross-platform mobile development is the Holy Grail  people are seeking now a days and with Monotouch and monodroid, C# is evolving as a cross platform development language. This can be used  for Windows Phone, iPhone,and Android through Xamarin’s MonoTouch and MonoDroid platforms. కానీ ఇది ఎంతవరకు ఫలితాన్నిస్తుందో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది. 


నన్నడిగితే iPhone development Objective C లో, Android Development java లోనూ చెయ్యమనే చెప్తాను. కారణం కామన్సెన్స్ అని తప్పుకుంటాను. నిజానికి ఈ కామన్సెన్స్ గురించి చెప్పడమనేది చాలా వాటికన్నా కష్టమైన పని.

అలాగే Phonegap and Titanium frameworks are also best  bets for mixed native and web features.

1 వ్యాఖ్య:

Comment Form