8, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

1940 లో ఒక గ్రామం - సాంఘిక అసమానతలపై ఓ బ్రహ్మాస్త్రం

సాంఘిక అసమానతలపై ఓ బ్రహ్మాస్త్రం ఈ సినిమా. చాలా మందికి ఈ సినిమా నచ్చకపోవచ్చు కానీ మనసులోని అహంభావాన్ని ప్రక్కనపెట్టి ఓ క్షణంపాటు ఆలోచిస్తే నిజమనిపిస్తుంది. అహంభావి దీక్షితులు పాశ్చాత్తాప పడడం నిజజీవితంలో సాధ్యమో కాదో కానీ సినిమాలో బాగా పండింది.

సినిమాలో మాటలు చాలా సాగతీతగా అనిపించినా ఈ సినిమా లక్ష్యమే అది కావడంతో ఓపికగా వినాల్సి వస్తుంది.

సాంఘికజీవనంలోని కట్టుబాట్లు ఎంతతీవ్రంగా వుంటాయో, వాటికి ఎదురీదాలంటే ఎంతటి మనోస్థైర్యంకావాలో ఈ సినిమాలో చక్కగా చూపించారు. ఆత్మశుద్ధి, ఆచరణశుద్ధి జీవితానికి ఎంత ముఖ్యమో చక్కగా చూపిన సినిమా. చదివిన వేదవిజ్ఞానికి, వల్లించే నీతివాక్యాలకు,చేసేపనులకు ఏమాత్రమూ పొసగని నేటి సమాజమంతా తప్పక చూడవలసిన సినిమా.

సుశీల, సూరిల ప్రేమసామ్రాజ్యం ఈ సినిమా. ఓ 60, 70 సంవత్సరాలనాటి సాంఘిక కావ్యం ఈ సినిమా. వెరసి ఓ మంచి నీతికావ్యం ఈ సినిమా. నాటి పరిస్థితులకూ, నేటి పరిస్థితులకూ నిజంగా ఎంత తేడానో. భారతదేశం అభివృద్ధి చెందిందా లేదా?


1940-lo-oka-gramam-telugu-movie-online

1 వ్యాఖ్య:

Comment Form