15, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

నిండు జాబిలి ....కారుచీకటి

నిండు జాబిలి తూర్పుకొండలపై వికసింప
పొంగు కెరటాలతో నింగికెగసదవేల
కోలుపోయిన సుధాకోశ మనుకుంటివా?
ఎంత యెగసిన కుప్పిగంతులేకద నీవి
అందుకో లేవులే అమృతాంశ బింబమును

అమావాస్య పౌర్ణమికి
ఎగరడం నీనైజం
ఎగిసి పడటం ప్రకృతిధర్మం.************************


పిండి ఆరబోసినట్లు పండు వెన్నెల విరిసిన వేళ
మల్లెలు పరిచాను త్రోవ పొడవునా....
కాలు క్రిందపూవు లీలగా తగిలిందోలేదో
రాలు రప్పలీ కాలిబాట యని
వెళ్ళిపోయింది వెనుదిరిగి చూడకనే

కాటుక పులిమినట్లు కారుచీకటి ముసిరినవేళ
పల్లేరు ముళ్ళు పరచాను దారిలో
గ్రుచ్చుకున్న ముండ్లను విచ్చిన పూచెండ్లుగా భావించి
చేరవచ్చింది తిన్నగా !!!

2 వ్యాఖ్యలు:

Comment Form