12, నవంబర్ 2012, సోమవారం

కర్ణుడిని కుంతీదేవి పది నెలలు మోసి కన్నదా లేక సద్యోగర్భము(?) ద్వారా కన్నదా?

ఆంధ్రవిద్యార్థి 1934 ఆగష్టు సంచికలో  కర్ణుని గురించి వచ్చిన ఒక చిన్న వ్యాసమిది. వ్యాసకర్త శ్రీ కూచిభొట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి గారు.
మనకు ఇష్టమైన వారేదైనా సంఘ విరుద్ధమైన పని వల్ల అపకీర్తికి బద్ధులయ్యే అవకాశముంటే  దానిని రకరకాలుగా తర్కించి అది తప్పు అని నిరూపించడానికో చక్కని ఉదాహరణ ఇది.  ఇందులో ప్రధానమైన ప్రశ్న కుంతీదేవికి కర్ణుడు జీవపరిణామ నియమాలకు లోబడి పుట్టాడా లేదా సద్యోగర్భము వలన పుట్టాడా అన్నది ప్రశ్న. వ్యాసకర్తకూ ఈ విషయం తెలిసినా కుంతీదేవి అంతఃపుర స్త్రీ, గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి ఆమెకు  పెళ్ళికాకముందే కర్ణుడు పుట్టినాడంటే అపకీర్తి కాబట్టి అలా చెప్పకూడదని, అది సమంజసము కాదని అంటాడు. మనకున్న అభిమానము పెడదారులు పట్టినప్పుడు ఇలాంటి సిద్ధాంతాలు వ్యాప్తి చెందుతాయేమో !
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Comment Form