2, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

ఈ రోజు పద్యానికై ఎదురు చూస్తున్నారా?ఈ రోజు కొద్దిగా తేడా...

కం|| ఈరోజు తగు సమయమున్
ధారయు గననైతి సాక్షి దర్శించి జగన్
డైరీ పఠించి నానో
రారంగ ప్రజాళిబాధ రచియింప నిటన్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Comment Form