14, జనవరి 2018, ఆదివారం

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

సీ|| సంక్రాంతి యింటింట సకల సౌభాగ్యములందించ వచ్చె, పొలముల పంట
క్రాంతియై నట్టింట కళకళ లాడె, నవవధూవరుల తొలి పండగయ్యె
తిగ్మాంశు గతిమారి దీర్చె గృహస్థుల కోర్కెలెల్ల ఁగరము కూర్మితోన
శుభదినమిదె మనసు కలతబాసి యానంద పరవశమ్మున మునిగినది

తే.గీ|| భాగ్యమందితి కోర్కెలు బాపుకొందు
కాంత కోర్కెయు బిడ్డల కష్టములను
క్షయము నందించి మమ్ముల గాచిన జను
లు ఫలమొందగ జేసి నే సఫలుడౌదు

4 వ్యాఖ్యలు:

 1. మీ సంక్రాంతి సీసపద్యం బహు బాగు ! మకరసంక్రాంతి శుభకామనలు!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. లలితగారూ మెచ్చి వ్యాఖ్యతో శుభాకాంక్షలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు. మీకు కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

   తొలగించు


 2. అద్భుతః

  " సమ" క్రాంతి శుభాకాంక్షలతో

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Comment Form