27, మే 2009, బుధవారం

నిశ్శబ్ద మదిలో నిశీధి కీచురాళ్ళు


అక్షర లాక్షిణికకు
సులక్షణ కవితారాణికి
ఏలనో, ఏ పాద గుర్తులో
చెరిగిపోని శిధిలపు ఆనవాళ్ళు.

గులకరాయి రేపిన అలజడికి
మదిలోన ఏ సెలఏరు పొంగెనో !
మండు టెండల తాకిడికి
హృదిలోన ఏ నిర్ఝరి ఇంకెనో !
అమావాస్య కాంతిధారకు
ఏ నెత్తురు గడ్డకట్టేనో !

పుడమిని మురిపే పండువెన్నెల
ఏ రాజ బందీగ మిగిలెనో !
నీడను వర్షించే పెరటి పట్టుగొమ్మ
ఏ పున్నాగరవళి గా మారెనో !
దాహము తీర్చే సుజల జల ధార
ఏ గరళ కంఠుని అస్త్రమాయెనో !


చెమ్మగిల్లిన చూపుకు దోసిలొగ్గిన మమత,
మసిబారిన మదికి స్ఫటికపు రంగులద్దిన కలువ,
విరిగిన అధరాన నవ్వులూడ్చిన పూబోణి,
విచలిత వదనాన జ్వలిత చల్లిన విరిబోణి.

అలసిన మదికి ఊతమిచ్చిన విరజాజి,
మాటలేని భావాల మూగభాష్యకారిణి.

ఏలనో, ఏమాయెనో
ఉరుకులు పరుగులు మాని
గడ్డకడుతున్న సెలయేరౌతుంది.

నిశీధి పయనాన
నిశ్శబ్ద మదిలోన
రోదించే కీచురాళ్ళే
మిణుగురుల దివిటీలు.

20, మే 2009, బుధవారం

భావి భారతి - నా ఉజ్వల సాంకేతిక భారతి.

నాకు వర్షాకాలం అంటే మహా ఇష్టం. ఏంచక్కా, వర్షం పడి వెలసిన తరువాత దారిన పారే నీళ్ళకు చిన్న చిన్న కట్టలు వేసి జిల్లేడు ఆకులతో చిన్న గొట్టం ( పైపు) చేసి, ఈ ఆనకట్టలలో జిల్లేడు గొట్టం పెడితే ! కరెంట్ ఇంజను నీళ్ళు బావిలోనుంచి నీళ్ళు చిమ్మినట్టు ... ఆహా ఎంత ఆనందమో !! ఇంజనీరింగ్ లో చేసే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లాబ్ ఈ ప్రయోగంముందు అసలు ప్రయోగమేనా అనిపిస్తుంది.
.
.
.

ఏది ఏమైనా భారతావనిలో 10 వ శతాబ్దికి ముందు కనిపించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానము ఆతరువాత ఎక్కడవేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నరీతిన ఆగిపోవడం ఎలా జరిగిందో అంతుపట్టని చిక్కుప్రశ్న. ప్రపంచములో ఎన్నడులేని విధంగా 14 వ శతాబ్ది తరువాత, గ్రీకుల, రోమనుల విజ్ఞానము ( ? ) ఆధారంగా అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన యూరప్ వాసులను చూస్తే వారి కృషికి అబ్బురపడుతూ, మన లేమికి కారణాలు తెలియక మనసు విలవిలలాడిపోతుంది. నా భావి భారతి ఎప్పటికైనా తిరిగి ఉజ్వల భారతి కాకపోతుందా?పల్లెల సర్వ జీవ జల ప్రార్థన లెల్ల పయోధి జేరె, తా
తల్లిగ ధాత్రి దప్పికను ధారల దీర్చ దలంచి ఆవిరై
చల్లని గాలులన్ సకల జన్యుల డెందము లెల్ల రంజిలన్
నల్లని మేఘమాయె కడు నచ్చిన రూపము లెత్తి గుంపులన్.


పూర్తిగా ఇక్కడ చదవండి.

5, మే 2009, మంగళవారం

దీని భావమేమి తిరుమలేశ?


ఇదిగో ఈరోజు దేనికో గూగులమ్మ ను వెతుకుతుంటే టింగ్లీషు లో ఏదో కనిపించింది. అందులో కొద్ది భాగాన్ని ఇక్కడ పోష్టు చేస్తున్నాను. అసలు ఇది ఇంగ్లీషేనా అని ? దీనికి సమాధానం తెలిసి చెప్పకపోయారో మీరుకూడా మబ్బుల్లో తేలిపోతూ గడ్డగట్టుకు పోతారు . తెలియక పోయి చెప్పకపోయారో సుడిగాలుల్లో కొట్టుకుపోతారు జాగ్రత్త.


SYNOPSIS VALID UNTIL 052000
CLDS/WX VALID UNTIL 051400...OTLK VALID 051400-052000
ND SD NE KS MN IA MO WI LM LS MI LH IL IN KY
.
SEE AIRMET SIERRA FOR IFR CONDS AND MTN OBSCN.
TS IMPLY SEV OR GTR TURB SEV ICE LLWS AND IFR CONDS.
NON MSL HGTS DENOTED BY AGL OR CIG.
.
SYNOPSIS...MID-UPR LVL TROF NWRN PLAINS WILL APCH UPR MS VLY-WRN
GREAT LAKES 18-20Z. MID LVL TROF ERN PTNS KS OK WILL APCH CNTRL-
ERN PTN MID S-N CNTRL PTN DEEP S THRU OTLK. SW FLOW NE PTN..WLY
FLOW RMNDR. OCCLUDED FNT WRN PTNS ND WILL APCH CNTRL MN LATE DURG
OTLK. CDFNT WRN PTNS SD NE WILL APCH WRN PTNS MN IA 16-18Z AND
WKN THRU 20Z. STNR FNT VCNTY ERN PTNS MID S -CNTRL PTNS DEEP S-
LWR MS VLY-S CNTRL TX THRU PD. HI PRES RMNDR.