20, ఆగస్టు 2009, గురువారం

హారం లో చిన్న అంతరాయం

నిన్న రాత్రినుంచి హారం hosting server లో Operating System patch వల్ల ఏవో చిన్న చిన్న అంతరాయాలు ఏర్పడి హారం తన సేవలు అందిచలేక పోయింది. ఇప్పుడు పరిస్థితి చక్కబడినట్లుంది. మళ్ళీ ఉత్సాహంగా పరుగులు తీస్తుంది. త్వరలోనే మళ్ళీ మరికొన్ని సేవలను అదనంగా అందించబోతున్నాను.

18, ఆగస్టు 2009, మంగళవారం

వ్రాయనా నేనొక తెలుగు పాటా... మీరు పాడువారా?

బ్లాగుల్లో గుణింత కవిత ఆద్యురాలు పద్మార్పిత గారిచ్చిన థాట్ తో..


చ్చిన చెలి ఓర చూపుల
నా కనుల ప్రేమ కావ్యం రచించలే
నిత్యము నీ నామ జప తపమున
నీ పరువపు వయసు నా దాయలే..నా హృదయం నీ దాయలే |నచ్చిన|

నులక మంచం మావిటాల నెచ్చెలి
నూర్పుల సొమ్మసిల్లి పోయెలే
నృపాల గీతం పాడెలే -2
నెలరాజు సిగ్గు పడి
నేల చూపులు చూసెలే
నైషధ కావ్యము రచించెలే -2 | నచ్చిన |

నొకపరి గడుసరి గలగలల మధువని
నోటిమాట లాపి నధరామృతము నందించెలే
నౌరాయన రాతిరిని మురిపించెలే, నిశిరాత్రి
నందన వనము పూయించెలే ! |నచ్చిన|

15, ఆగస్టు 2009, శనివారం

స్వాతంత్ర్య భారతి -- సంకెళ్ళు త్రెగిన వేళ

భరత వృక్షం విరగ పూచింది
పరీమళాల శోభించింది.

వేదశాఖలు పూచిన భూమి
హస్తకళల భాసిల్లిన భూమి
కావ్య గాన నృత్య నిత్య శోభిత
న్యాయశాస్త్ర వేదాంతిక.
సుమనోహర సస్యశ్యామల

--ఇప్పుడు
పరిమళాల వనాన సువాసన గ్రోల
అరుదెంచిరి భరత వీరులు

నదీనదాల భాసిల్లు భారతి నాది
చుక్క నీరు లేని పల్లెలెన్నో
విద్యుద్దీప శిఖ బారతి నాది
నిత్య చీకటి పల్లెలెన్నో

పరమత సహనం మాది
మత మార్పిడి పెద్దలం మేము
కుల మతాలకతీతులం
కార్చిచ్చులు రగిల్చే విద్యార్థులం.

మల్టి స్పెషాలిటీ స్పెషల్ వైద్యంలో గాలి కెగిరే ప్రాణాలు
కార్పొరేట్ విద్యా ప్రాంగణం లో కొడిగట్టే బాల్యాలు
పల్లెల జీవనంలో స్వచ్చత ఎక్కడ?
నగర జీవనంలో జీవితమెక్కడ?

ఇలా ఎంత కాలం?


నానా జాతి వృక్షానికి తోటమాలి ఎవరైతేనేం
పీల్చేది సుమబాల పరిమళాల కాదు
చెట్టు మొదళ్ళనే పీల్చుతున్నారు.

దేశ హద్దు కుంచించుకుంటేనేం?
భావి రాష్ట్ర బౌండరీల లెక్కలతో
భరత బిడ్డ్లలు బిజీ బిజీ.

భాషా బేధాలు సాంస్కృతిక భావాలు
వరమా? శాపమా?

కార్చిచ్చు కాలనాగు
పుట్టబోయే భరత బిడ్డ గుండెలో విషం గ్రక్కక ముందే
పిడికిలి బిగించి గుండెను రగిలించి
చీడ పురగుల పీడ చీడలు చీల్చ
యువశక్తి నరాలు తీగలు చేసి
ఉరి వేయదా పేట్రేగుతున్న
విషనాగు విషజ్వాలలను.

14, ఆగస్టు 2009, శుక్రవారం

నాయికలు నోరు విప్పితే...నాయకులు మాటాడరు ;)

వనమంత విరహ జ్వాలల
విరులన్ని విలపింప
రేయంత తుమ్మెదలు
పూబాలల రమింప

ప్రేమ తపోవనాన తపస్వి చెలుని తలపుల విచలితయై...


అధరాలు ఎరుపెక్క
పయోధర పూర్ణకుంభములు
జఘన గగనములు, జవరాలి చూపులు
బరువెక్కి అటునిటు తూలియాడ

అరుదెంచె నడిరేయి అందెల రవముల
విరహపు వెన్నెల రుధిర నయన
మరువంపు గానాల మరువపు తాపితయై


విరులెల్ల విరజల్లె విరజాజి వనాన
కలకంఠి పిలుపెల్ల కన్నయ్య మదిలోన
ముదిత మరులు గొలుప,
వరమివ్వ నడయాడె నడిరేయి
నిశ్చల నిర్గుణుడై.ఇంతకీ అసలు నేనీ టపా మొదలెట్టింది, మరువం ఉషగారి టపాలలో ఏఏ పదాలు ఎక్కువ వాడుతున్నారో చూద్దామని. అసలు ఏమీ లంచమివ్వకుండా "మీ యింటికొచ్చా , నీ నట్టింటికొచ్చా.. నీ టపాల ఈకలు పీకా, మిగిలింది ఇది" అంటే ఎక్కడ కనకదుర్గ అవుతారోనని.. ముందుగా మిత్రురాలికి కవితా లంచం.

రారె ఆల్ఫా అల్గరిధమ్ ( అదేనండి Rami Reddy algorithm or R2 algorithm ;) like porter stemmer algorithm) వాడి విభక్తి ప్రత్యయాలని పదాలనుంచి కొంతవరకు తొలిగించిన తరువాత, తను ఎక్కువగా వాడే పదాల నమూనా ఇది ( you can do probabilistic standard deviation from this sample).

సో , చదవండి, చదివి ఏరుకోండి ;).ఇంకా ఆల్ఫానే కాబట్టి, ఆశ్చర్యార్ధకాలు ఒక అక్షరం పదాలు, చిన్న చిన్న మార్పుల పదాలు చాలానే వున్నాయ్.. అవి వదిలేయండి..సరేనా?


అంకితం![85]
అంకితమిస్తు[68]
అంటే[85]
అంత[155]
అంద[122]
అందమైన[103]
అందరివంటిదాన్నేను![74]
అందవిహీనులమా[77]
అందుకే[130]
అచ్చంగ[75]
అటువైపు[74]
అతడెవరు[91]
అతిథిదేవోభవ![74]
అనాది[74]
అనులోమ[73]
అన్న[201]
అన్నది[69]
అన్నీ[60]
అబద్ద[72]
అబల[73]
అమ్మ[194]
అమ్మలు!!![75]
అమ్మే[80]
అయినా[84]
అర్థ[66]
అలవాటు[114]
అలా[136]
అలాగే[79]
అవి[68]
అస[78]
ఆకలి[104]
ఆకలికి[72]
ఆథ్యాత్మిక[72]
ఆధ్యాత్మిక[79]
ఆనంద[110]
ఆమె[208]
ఆయురారోగ్యాలకి[69]
ఆవిష్కారమా![78]
ఇంకా[296]
ఇంత[72]
ఇంతే[80]
ఇవీ[62]
ఉరవళ్ళు[75]
ఉష[1168]
ఎం[57]
ఎంత[130]
ఎందుకిలా[85]
ఎన్ని[91]
ఎన్నిసార్[80]
ఎలా[73]
ఏకాకి[104]
ఏముంది[78]
ఏరువాక[91]
ఒక[242]
ఒకటి[119]
ఒకటి![73]
ఒకటేనట![69]
ఒక్క[51]
కథ[86]
కదా[176]
కనుక[107]
కన్నా[60]
కమనీయ[80]
కలిసి[54]
కవిత[407]
కవితల[124]
కవితా[56]
కానుకగా[89]
కాల[96]
కావ్య[172]
కావ్యం-2[78]
కాస్త[86]
కుమార[57]
కూడా[355]
కూతురు!!![76]
కృతజ్ఞత[65]
కృష్ణ[90]
కృష్ణమ్మ[83]
కొత్త[73]
కొన్ని[84]
కోస[51]
ఖాళీ[83]
గమనించేవారు[63]
గమనించేవి[63]
గీతకి[74]
గుండె[214]
గోడ[114]
గోదారమ్మ[76]
చాలా[267]
చిట్టి[94]
చినుకు[86]
చిన్న[68]
చిన్నారి[84]
చిన్ని[87]
చిరు[52]
చుప్పనాతి[75]
చూడండి![62]
చూసి[86]
చూస్తే[52]
చెప్పారు[58]
చెప్పుకోవల్సిందేమీ[74]
చేసానెందుకు[75]
జన్మదిన[75]
జలరక్కసి[79]
జాడ[126]
జీవనమే[82]
జీవిత[149]
జీవితం![71]
జీవితరేఖ[89]
టపా[110]
తప్పిన[76]
తరచి[144]
తల[81]
తలచినా[75]
తలా[74]
తాజా[78]
తిరిగి[182]
తీరలేదు[72]
తుంటరి[94]
తెలియదీ[74]
తెలిసిన[86]
తెలుగు[58]
దాగినదేమో[77]
దీవెనలె[81]
దేవత[82]
దేవా![78]
దొంగ[89]
ధన్యవాదా[192]
నడుమ[74]
నను[113]
నన్ను[320]
నవ్వింది[192]
నాకు[557]
నాన్న[162]
నాయిక[110]
నావేనమ[67]
నిజ[81]
నిజానికి[70]
నిత్య[57]
నిను[91]
నిన్ను[59]
నిన్నే[96]
నిరీక్షణ[188]
నిర్వచనం![74]
నిష్పత్తి![69]
నీకిచ్చేస్తా[81]
నీకు[123]
నీవే[53]
నుండి[65]
నెనర్[165]
నేనూ[65]
నేనే[181]
నేస్త[108]
నోరు[86]
పగలబడి[81]
పగిలింది![74]
పద్యా[81]
పరవళ్ళు[83]
పరాధీన[91]
పరాయిని[78]
పరిమళ[180]
పల్లె[120]
పాట[52]
పున్నమికి[83]
పెద్దగా[78]
పేరు[59]
పైన[60]
పొన్నారి[76]
ప్రకృతి[85]
ప్రతి[161]
ప్రదీప[249]
ప్రపంచాన[81]
ప్రయత్న[54]
ప్రయత్నం![72]
ప్రేమ[226]
ప్రేమని[101]
ప్రేమికులకే[86]
ఫణి[126]
ఫలం![81]
బట్టీపట్టించి[75]
బలహీనత[93]
బహుదూరపు[80]
బాగా[100]
బాగుంది[114]
బాటసారి[73]
బ్రతుకాట[75]
బ్లాగు[93]
భావ[60]
భావన[99]
భాస్కర[95]
భువ[77]
భ్రమరార్జున[121]
మంచి[93]
మనమీ[78]
మనసు[291]
మనిషి[162]
మరణించనీయవవి![83]
మరి[159]
మరి![75]
మరిచి[81]
మరుజన్మ[86]
మరువ[484]
మరువపు[69]
మరో[211]
మళ్ళీ[248]
మహేష[61]
మా[232]
మాట[191]
మాత్ర[155]
మాత్రమే[117]
మారథాన[74]

11, ఆగస్టు 2009, మంగళవారం

Read it with your own riskగమనిక : ఇది నా సొంత సొల్లు డబ్బా.. Read it with your own risk and Identify which word I like in "అ" and "ఆ"
ఇప్పటి వరకు నా భ్లాగులో వచ్చిన పదాలు , ఆ పదము ఒక్కొక్కటి ఎన్నిసార్లు పునరావృత్తమైనదో తెలిపే సంఖ్య.. ఈ పట్టిక సుమారుగా 10 MB ఉంది. వారానికొకటి వ్రాసే నా బ్లాగులోనే పదాల సంఖ్య ఇన్ని వుంటే రోజుకు 10 టపాలు వ్రాసే వారి బ్లాగులో ఎన్ని పదాలుంటాయో..100 టపాల పైబడిన వారు ఎన్ని పదాలు వాడి వుంటారో..

ఈ పట్టిక నేను, నా బ్లాగులో వ్యాఖ్యాన దారులు వాడిన పదాలను యధాతతంగా చూపించుతుంది. మూలధాతు పదాలను కాదు. సరే కానీ నాకు ఏ పదం ఇష్టం?

ఈ రోజు కు "అ","ఆ" ల పట్టిక. రేపు "ఇ", " ఈ" లు.
=======================================

అంకిత[1]
అంకితం[5]
అంకురార్పణ[3]
అంకుల్[1]
అంకె[7]
అంగడి[6]
అంగీకరించారా[5]
అంగీకరిస్తున్నాను[1]
అంగీకారం[4]
అంచనా[4]
అంచెలంచెలుగా[6]
అంచేత[1]
అంట[2]
అంటాం[2]
అంటాడు[4]
అంటాడో[1]
అంటాను[2]
అంటామే[1]
అంటార[1]
అంటారా[12]
అంటారా![1]
అంటారు[8]
అంటారు![1]
అంటారే[2]
అంటారేమిటండీ[1]
అంటుంటారు![1]
అంటుంటే[1]
అంటుంది[4]
అంటున్నాను[1]
అంటున్నారు[6]
అంటూ[7]
అంటూనే[2]
అంటే[128]
అండి[2]
అండ్[5]
అంత[71]
అంతంత[4]
అంతకన్నా[2]
అంతకు[2]
అంతగా[1]
అంతటితో[1]
అంతదాకా[1]
అంతర[1]
అంతరమందె[3]
అంతరాత్మ[9]
అంతర్గత[1]
అంతర్వాహినిగా[4]
అంతవరకు[6]
అంతవరకే[5]
అంతశ్చేతన[5]
అంతస్తులోఉన్న[1]
అంతా[36]
అంతు[6]
అంతుపట్టని[6]
అంతులేని[5]
అంతే[42]
అంతే![3]
అంతే!అది[1]
అంతేకాదు[4]
అంతేగాని[6]
అంతేనా[5]
అంతేనాకైతే[4]
అంతో[6]
అంత్య[4]
అందంగా[6]
అందగడా[3]
అందగాడా[5]
అందగాడితో[4]
అందగాడైన[4]
అందజేస్తున్నాను[1]
అందమూ[4]
అందమె[4]
అందమే[29]
అందమైన[4]
అందరి[24]
అందరికంటే[4]
అందరికి[4]
అందరికీ[27]
అందరిది[1]
అందరు[1]
అందరూ[42]
అందర్ని[5]
అందలం[4]
అందాకా[4]
అందామె[5]
అంది[14]
అందించడం[1]
అందించడంలో[1]
అందించేవారు[3]
అందిచబడి[1]
అందిచేవారుఇప్పడిలాగా[3]
అందిస్తుంది[4]
అందుకని[21]
అందుకనే[4]
అందుకు[4]
అందుకుంటారు[1]
అందుకుందో[4]
అందుకున్నవాళ్ళే[4]
అందుకే[169]
అందురు[1]
అందురేమో[4]

అందులో[41]
అందులోంచి[1]
అందులోనుంచి[1]
అంద్కని[1]
అంధకార[3]
అంధరూ[1]
అంబేద్కర్[1]
అంశము[2]
అకఅ[3]
అకాల[5]
అక్కడ[17]
అక్కడక్కడ[5]
అక్కడక్కడా[5]
అక్కడి[2]
అక్కడికి[8]
అక్కడినుంచి[1]
అక్కడుంచిన[2]
అక్కడె[1]
అక్కడే[14]
అక్కడ్నుంచి[1]
అక్కయ్య[1]
అక్కర్లేదు[1]
అక్కల[7]
అక్కలిద్దరని[4]
అక్కలు[7]
అక్కసెందుకు[1]
అక్కాతమ్ముడు[1]
అక్కు[1]
అక్రాస్[1]
అక్షత[1]
అక్షర[6]
అక్షరం[9]
అక్షరంఅక్షరదోషాలు[2]
అక్షరము[6]
అక్షరరూపం[1]
అక్షరాలు[5]
అక్షరాలే[5]
అఖాతాలు[4]
అగుపిస్తున్నారు[1]
అగైన్[2]
అగ్నాతంగా[5]
అగ్ని[10]
అగ్నిగుండంలా[4]
అగ్నిహోత్ర[4]
అగ్ర[1]
అగ్రవర్ణమైనా[1]
అగ్రిగేటర్లను[1]
అగ్రే[5]
అఙ్ఞాత[16]
అఙ్ఞాతగారు[1]
అచంచలముఅనుమానముఅనాదరణ[3]
అచలనమై[5]
అచ్చ[1]
అచ్చంగా[4]
అచ్చన[3]
అచ్చు[1]
అచ్చుతప్పులు[6]
అజెండా[2]
అజ్ఞాత[37]
అజ్ఞాతంగా[1]
అజ్ఞాతగా[1]
అజ్ఞాతలు[2]
అజ్ఞాతలుగా[1]
అజ్నాత[1]
అటు[5]
అటులనే[1]
అటెమ్ట్స్[1]
అట్టడుగుక్కి[1]
అడగండి[2]
అడగకుండానే[4]
అడగడం[1]
అడగడము[4]
అడగనివాడే[2]
అడగాలి[2]
అడగ్గూడదూ[1]
అడవి[6]
అడవిని[1]
అడవిలోకి[4]
అడిగా[15]
అడిగాడు[4]
అడిగారు[5]
అడిగారు"అడిగిచూడు[2]
అడిగితే[3]
అడిగిన[1]
అడిగినట్టు[1]
అడిగే[4]
అడిగేటప్పుడు[1]
అడుక్కోకుండానే[1]
అడుగు[15]
అడుగుఅడుగుతున్నా[5]
అడుగుతున్నాను[3]
అడుగుతున్నారు[2]
అడుగుల[5]
అడుగులు[14]
అడుగులుఅడ్డంగా[4]
అడ్డంపడిపోయారు[1]
అడ్డదారి[8]
అడ్డుకోలెక[3]
అడ్డుకోలేక[3]
అడ్డుకోలేదు[1]
అడ్డుకోవచ్చు[4]
అడ్డుపడుతుండొచ్చు[1]
అణగ[4]
అణచాలని[4]
అణువును[6]
అతని[5]
అతనికి[2]
అతనికీ[1]
అతనిదీ[2]
అతను[28]
అతి[25]
అతికష్టమ్మీద[1]
అతిక్రమించినందులకు[1]
అతిథికి[4]
అతిధి[4]
అతిధిలందరికి[4]
అతిధులు[5]
అతిధులుగా[5]
అతిశయోక్తి[1]
అతిశయోక్తుల్లాగానే[1]
అతీత[3]
అతీతంగా[1]
అత్తగా[4]
అత్తగారి[4]
అత్తవారింట[5]
అత్తామామలు[1]
అత్భుతంగా[2]
అత్యంత[10]
అత్యధికంగా[1]
అత్యధికులు[4]
అత్యాసుకు[4]
అత్రేయగారు[5]
అదంటేనాకు[4]
అదండీ[1]
అదటుంచినా[1]
అది[279]
అదికాదు[4]
అదిరింది[5]
అదిరిందికన్[5]
అదిలక్ష్మి[1]
అదిలేకపోతే[1]
అదీ[20]
అదీగాక[9]
అదుగో[4]
అదుపు[3]
అదుపుతప్పి[3]
అదృష్ట[3]
అదృష్టం[11]
అదృష్టంగా[4]
అదృష్టమా[3]
అదృష్టము[1]
అదృష్టమే[3]
అదే[54]
అదే!!![3]
అదేందబ్బయ్యా[1]
అదేదో[1]
అదేనండి[1]
అదేనేమో[1]
అదేపనిగా[5]
అదొక[1]
అద్దం[9]
అద్దంలా[1]
అద్దాలుముఖాన[3]
అద్దింటికోసం[1]
అద్దె[13]
అద్దెకడితే[4]
అద్దెకి[1]
అద్దెలేకుండా[4]
అద్భుత[2]
అద్భుతంగా[1]
అద్భుతాలు[5]
అద్యచ్చా[1]
అధరాన[11]
అధికార[1]
అధికారంలోకి[2]
అధికారాలు[4]
అధీనంలో[4]
అధీనంలోనే[5]
అధ్యక్ష[11]
అధ్యక్షిణీ[2]
అధ్యయనం[1]
అనంత[35]
అనందిస్తుంటారు[4]
అనకపోయినా[1]
అనగా[7]
అనగానే[1]
అనడం[4]
అనడంలో[5]
అనము[1]
అనరనుకుంటా[1]
అనరు[3]
అనలేదు[2]
అనవచ్చు[2]
అనవసర[1]
అనవసరం[9]
అనవసరంగా[6]
అనాధ[5]
అనానిమస్[1]
అనామకులెవరో[3]
అనాలంటే[1]
అనాలసిస్[1]
అనాలా!![2]
అని[523]
అని![3]
అని!అనికూడా[1]
అనినేననుకోను[1]
అనిపించటం[2]
అనిపించదు[1]
అనిపించలేదు[2]
అనిపించిందంటే[2]
అనిపించిందండి[2]
అనిపించింది[9]
అనిపించినందుకు[1]
అనిపించేది[1]
అనిపించేదిమిగిలిన[1]
అనిపించొచ్చు[1]
అనిపిచలేదు[2]
అనిపిలవడం[1]
అనిపిస్తుంది[32]
అనిపిస్తుందిఅనిపిస్తుందేమో[1]
అనిపిస్తున్నాయి[1]
అనిపిస్తే[6]
అనిపిస్తోందంటే[1]
అనిపిస్తోంది[1]
అనివార్య[1]
అనిస్పెషలైజేషను[1]
అనీ[1]
అనీను[1]
అను[1]
అనుకన్నట్టు[3]
అనుకరిస్తూ[5]
అనుకుంటా[12]
అనుకుంటా![4]
అనుకుంటాసరే[4]
అనుకుంటుంటే[1]
అనుకుంటున్నా[1]
అనుకుంటున్నాను[11]
అనుకుంటూ[1]
అనుకుంటే[5]
అనుకుందాం[1]
అనుకుని[5]
అనుకునే[4]
అనుకునేరు[1]
అనుకున్టన్నా[1]
అనుకున్న[5]
అనుకున్న:)చూసోచ్చాము[1]
అనుకున్నది[1]
అనుకున్నప్పుడు[1]
అనుకున్నా[12]
అనుకున్నా!!![1]
అనుకున్నాను[2]
అనుకూల[1]
అనుకూలంగా[1]
అనుకొంటే[4]
అనుకొండీ[4]
అనుకొని[1]
అనుకొనే[4]
అనుకొనేది[3]
అనుకోండి[2]
అనుకోకుండా[7]
అనుకోని[8]
అనుకోను[2]
అనుకోలేదండి[2]
అనుకోవట్లేదు[1]
అనుగుణమైన[2]
అనుట[1]
అనుబంధ[1]
అనుబంధం[6]
అనుభవ[5]
అనుభవం[9]
అనుభవంతో[10]
అనుభవమా[3]
అనుభవముంది[1]
అనుభవాన్ని[3]
అనుభవాలు[2]
అనుభవించాలని[3]
అనుభవించాల్సిందే[4]
అనుభవించే[13]
అనుభవించేవారురైతులను[3]
అనుభూతిఈ[4]
అనుభూతులే[132]
అనుమతి[4]
అనుమతించకపోతే[1]
అనుమతించకపోవడం[1]
అనుమతించలేదు[1]
అనుమానం[5]
అనుమానమొచ్చి[4]
అనుమానమొచ్చిందా[5]
అనుమానాలన్నీ[1]
అనుమానాలు[3]
అనురాగాల[5]
అనువదించి[5]
అనువాదం[4]
అనువుగా[5]
అనువైన[1]
అనే[49]
అనేక[1]
అనేకం[4]
అనేది[15]
అనేముందు[1]
అనేవారు[1]
అనేవాళ్ళు[1]
అనేవి[4]
అనేసరికి[3]
అనేసినారండే[1]
అనొచ్చా[2]
అన్[4]
అన్న[45]
అన్నం[6]
అన్నంత[1]
అన్నట్టు[16]
అన్నట్లు[4]
అన్నడు[7]
అన్నదమ్ము[4]
అన్నదానమన్న[4]
అన్నదానిపై[1]
అన్నది[11]
అన్నప్పుడు[2]
అన్నమాట[3]
అన్నమాట!![1]
అన్నముఅప్పుడప్పుడు[3]
అన్నముఇదీ[3]
అన్నమో[4]
అన్నయ[1]
అన్నయ్య[5]
అన్నయ్యా[2]
అన్నరీతిన[6]
అన్నా[6]
అన్నాకే[1]
అన్నాట్ట[1]
అన్నాడట[8]
అన్నాడు[7]
అన్నాను[3]
అన్నాయ్నివ్వు[1]
అన్నారు[5]
అన్నారేకానీ[1]
అన్నారేమో!"పిల్లకాకికేమి[1]
అన్నారో[1]
అన్నార్తులకు[4]
అన్ని[324]
అన్నింటికి[1]
అన్నింటిలను[4]
అన్నిటికీ[1]
అన్నిటిలో[5]
అన్నిపదాలను[4]
అన్నియును[1]
అన్నీ[53]
అన్నెము[1]
అన్నే[4]
అన్య[3]
అన్యదా[2]
అన్సిఎంట్[1]
అపగలరు[1]
అపరావతారంతో[1]
అపరిచితుడి[1]
అపార్టుమెంటుది[1]
అపార్ట్మెంట్[5]
అపార్త్మెంటు[1]
అపుడైనా[1]
అపురూప[5]
అపోహలేల[1]
అప్పటి[3]
అప్పటికప్పుడు[8]
అప్పటికి[11]
అప్పటికీ[1]
అప్పటికే[9]
అప్పటిదాక[5]
అప్పటిదాకా[8]
అప్పటినుంచి[5]
అప్పటివరకూ[1]
అప్పట్లొ[4]
అప్పట్లో[5]
అప్పడికి[2]
అప్పడే[1]
అప్పనము[3]
అప్పాజోశ్యుల[1]
అప్పాజోస్యుల[2]
అప్పుడప్పుడు[10]
అప్పుడప్పుడూ![1]
అప్పుడు[33]
అప్పుడుగానీ[4]
అప్పుడే[22]
అప్పుడైనా[1]
అప్రియంగా[1]
అబద్ధాలవుతాయనుకోండిఅప్పటిదాకా[4]
అబ్బ[4]
అబ్బబ్బ[4]
అబ్బయ్యా[1]
అబ్బాయి[8]
అబ్బాయికి[2]
అబ్బాయిని[3]
అబ్బాయిలకేం[1]
అబ్బినట్లు[7]
అబ్బుర[1]
అబ్బురపడుతూ[6]
అబ్బేనేనసలు[2]
అబ్బో[2]
అబ్రకదబ్ర[6]
అభాండాలకి[1]
అభాండాలు[1]
అభాగ్యగీతలే[4]
అభాగ్యగీతలేఅభాగ్యులుమంద[3]
అభినందనలు[4]
అభిప్రాయ[1]
అభిప్రాయం[8]
అభిప్రాయంఅయితే[4]
అభిప్రాయంగా[1]
అభిప్రాయంలో[1]
అభిప్రాయప్రకటన[1]
అభిప్రాయానికీ[1]
అభిప్రాయాన్ని[1]
అభిప్రాయాలను[5]
అభిప్రాయాలు[13]
అభిమనమన్నమాట[1]
అభిమానము[4]
అభిమానానికి[3]
అభిమానానికికనర్హం[1]
అభిమాని[1]
అభిరుచులు[1]
అభిలషనీయము[4]
అభివృద్ధి[17]
అభివృద్ధికి[3]
అభివృద్ధే[1]
అభూతకల్పనలేనా[3]
అభ్యంతరమైనవి[4]
అభ్యతరం[1]
అభ్యర్థి[8]
అభ్యర్థుల[9]
అభ్యర్దిత్వం[6]
అభ్యర్ధి[1]
అభ్యర్ధులు[1]
అమరగోళ[4]
అమలు[4]
అమాయకంగా[1]
అమాయకులకు[5]
అమావాస్య[5]
అమితమైన[8]
అమూల్యమైన[1]
అమృత[15]
అమృతం[6]
అమృతభాండాలూ[1]
అమెమనండి[1]
అమెరికన్[3]
అమెరికన్ల[4]
అమెరికన్స్[4]
అమెరికా[180]
అమెరికాలో[14]
అమెరికావివాటి[4]
అమేరికాను[4]
అమోఘం[3]
అమ్మ[323]
అమ్మఅమ్మఒడి[9]
అమ్మగారికి[2]
అమ్మగారు[7]
అమ్మచేయి[3]
అమ్మతనం[1]
అమ్మతో[5]
అమ్మదాచిన[4]
అమ్మదాహానికి[3]
అమ్మదాహానికిఅమ్మను[1]
అమ్మనేత్రాల[4]
అమ్మప్రేమ[9]
అమ్మప్రేమకేమౌతుందో[4]
అమ్మమ్మ[4]
అమ్మమ్మలు[4]
అమ్మరాల్చిన[4]
అమ్మరూపం[4]
అమ్మవారిని[4]
అమ్మవార్ల[1]
అమ్మవెంట[3]
అమ్మవేసిన[2]
అమ్మవొడి[1]
అమ్మా[16]
అమ్మాఅమ్మానాన్నలు[2]
అమ్మాయి[5]
అమ్మాయికిచ్చి[2]
అమ్మాయిని[3]
అమ్మాయిలకు[1]
అమ్మివేసారు[1]
అమ్ముతున్నా[1]
అమ్మేవాళ్ళు[3]
అమ్మో[4]
అమ్రికా[9]
అమ్లేట్[1]
అయి[4]
అయింది[18]
అయిందినాతో[4]
అయితే[51]
అయితేనా[1]
అయితేనే[5]
అయిదింటికి[1]
అయిన[22]
అయినట్టుంది[5]
అయినా[44]
అయినానేమి[1]
అయిపొయింది[5]
అయిపోతుంది[1]
అయిపోతేనండే[1]
అయిపోయాయి[5]
అయిపోయి[1]
అయిపోయె[5]
అయోధ్య[10]
అయోమయం[1]
అయ్య[1]
అయ్యన్నీ[1]
అయ్యబాబోయ్చాలా[1]
అయ్యవారు[5]
అయ్యా[7]
అయ్యాఒక్కసారి[5]
అయ్యాక[2]
అయ్యాను[5]
అయ్యానుఅవునూ[3]
అయ్యాయి[5]
అయ్యాయిఅంతర్జాతీయ[4]
అయ్యారు?![1]
అయ్యి[2]
అయ్యిందనే[1]
అయ్యింది[8]
అయ్యిందిఅంటే[3]
అయ్యిందేమంటే[5]
అయ్యే[6]
అయ్యేది[1]
అయ్యేవారు[1]
అయ్యో[10]
అయ్యోరూ[1]
అరచేతి[4]
అరచేతిలో[5]
అరమరా[5]
అరవాలనిపించి[5]
అరవై[4]
అరసవిల్లి[2]
అరిచా[5]
అరుగు[3]
అరుణ[3]
అరుదైన[2]
అరుపులు[4]
అరువు[6]
అరె[7]
అరెరే[1]
అర్ఘ్యపాద్యాదులనిచ్చారు[4]
అర్జెంటుగా[1]
అర్జెంట్[4]
అర్ఠము[6]
అర్థం[78]
అర్థంఅయ్యింది[1]
అర్థంకాక[6]
అర్థంకాలేదా[4]
అర్థంకాలేదు[1]
అర్థంచేసుకుంటారని[1]
అర్థమయ్యాయనుకుంటా[1]
అర్థమయ్యివుంటే[1]
అర్థమయ్యే[4]
అర్థమవటం[1]
అర్థమవదా[2]
అర్థమవలేదు[10]
అర్థమవుతాయి[5]
అర్థమవుతుంది[7]
అర్థమవుతుందిఅర్థమవ్వలా[1]
అర్థమవ్వలేదో[1]
అర్థమిది[4]
అర్థము[32]
అర్థములు[3]
అర్థమైంది[12]
అర్థవంతంగా[4]
అర్థవంతమైన[1]
అర్థాంగులతో[4]
అర్థాలు[6]
అర్థాలే[1]
అర్దవంతముగా[1]
అర్ధం[13]
అర్ధంకాలేదు[2]
అర్ధగాంభీర్యం[1]
అర్ధమయి[4]
అర్ధమవుతుంది[2]
అర్ధము[4]
అర్ధవంతమైన[1]
అర్ధాలు[4]
అర్పణము[3]
అర్పిత[1]
అర్హత[1]
అర్హుడను[1]
అర్హురాలు[2]
అర్హులు[1]
అలజడి[12]
అలజడికి[5]
అలజడికిఅలజడులు[3]
అలరించేవారు[3]
అలలపై[10]
అలలు[4]
అలలుగా[5]
అలవడుతుందేమో[1]
అలవాటు[10]
అలవాటుపడి[1]
అలసిన[5]
అలసిసొలసి[4]
అలసిసొలసిఅలా[47]
అలాంటి[17]
అలాంటిదేమిలేదండి[5]
అలాంటివాటికి[1]
అలాంటివారే[1]
అలాంటివి[4]
అలాగని[5]
అలాగె[5]
అలాగే[62]
అలానే[6]
అలివేలు[4]
అలుముకున్న[3]
అలోచనే[1]
అలోచించడము[4]
అలోచించి[1]
అలోచించే[4]
అలోచిస్తారట[5]
అలోచిస్తుంటే[4]
అలోచిస్తుందట[5]
అలోచిస్తూ[6]
అల్యూమినియం[3]
అల్లన[4]
అల్లరి[1]
అల్లరిలో[2]
అల్లా[2]
అల్లాటియి[1]
అల్లిక[4]
అల్లుకున్న[3]
అల్లుకోవచ్చు[4]
అల్లుడని[4]
అల్లుడు[10]
అల్లుతారు[3]
అవకాశం[7]
అవకాశము[4]
అవకాశాల్లేకపొతె[4]
అవగాహన[4]
అవడంతో[1]
అవతరణ[4]
అవతరించాయిఅలాగే[1]
అవతల[3]
అవతారమెత్తాను[1]
అవన్నీ[5]
అవమానమా[4]
అవమానమా?అవమానము[5]
అవమానిస్తున్నావని[5]
అవయవాలు[7]
అవలక్షణం[1]
అవలీలన[4]
అవలేదు[2]
అవశ్యకతని[2]
అవసరం[3]
అవసరంలేదో[1]
అవసరంసూర్యరశ్మి[3]
అవసరమా[3]
అవసరము[18]
అవసరమే[3]
అవసరమైన[3]
అవసరమో[5]
అవసరానికి[2]
అవసరాన్ని[2]
అవి[51]
అవికూడా[1]
అవినీతి[1]
అవుట్[4]
అవుతాయి[4]
అవుతాయిఇవిగో[3]
అవుతుంది[15]
అవుతుందిమరిన్ని[3]
అవుతుందేమో[5]
అవుతున్నట్టనిపిస్తుంది[4]
అవుతున్నట్లు[5]
అవుతున్నవాళ్ళు[1]
అవుతున్నామంచము[4]
అవుతున్నారు[2]
అవునండికులవృత్తుల[1]
అవునండీ[2]
అవుననే[1]
అవునన్నా[4]
అవును[10]
అవునూ[2]
అవునేమో[3]
అవే[2]
అవ్యయములు[5]
అవ్వాలి[1]
అవ్వింది[1]
అవ్వుతుంది[1]
అశాంతి[1]
అశృధారల[4]
అశృధారలఅశ్రద్ధ[2]
అశ్రు[1]
అశ్లీలమైన[1]
అష్టమి[1]
అష్టమీ[8]
అసంతృప్తే[1]
అసందర్భం)ఇంటర్మీడియెట్[4]
అసందర్భమైనా[1]
అసంపూర్తిగా[1]
అసంబద్ధం[1]
అసంబద్ధంగా[5]
అసంరా[4]
అసత్యము[5]
అసమర్థులని[5]
అసమానము[3]
అసల[1]
అసలా[1]
అసలు[128]
అసలే[33]
అసహజంగా[1]
అసహనం[2]
అసాధారణ[1]
అసాధ్యమైన[5]
అసెంబ్లీ[14]
అసెచాల్లే[1]
అస్తిత్వం[1]
అస్త్రమాయెనో[6]
అస్త్రొనొమెర్స్[1]
అస్థవ్యస్థ[5]
అస్వస్థకు[5]
అస్సలు[1]
అహం[1]
అహంకారాన్ని[1]
అహల్యని[4]
ఆంగ్ల[7]
ఆంగ్లములోనికనువదించుకొనుడు[1]
ఆంతర్యం[1]
ఆంధ్ర[10]
ఆంధ్రజ్యోతి[7]
ఆంధ్రప్రదేష్[2]
ఆంధ్రప్రదేష్లో[1]
ఆంధ్రశబ్దమంజరి[8]
ఆంధ్రాకి[1]
ఆంధ్రాలో[1]
ఆంధ్రావతరణ[26]
ఆంశాలు[4]
ఆంశాలు:ఆకర్షణ[7]
ఆకర్షణీయంగా[5]
ఆకర్షణీయమైన[1]
ఆకర్షించటానికి[1]
ఆకలయినప్పుడు[3]
ఆకలి[20]
ఆకలిన[6]
ఆకారంలో[4]
ఆకారము[3]
ఆకాశ[5]
ఆకు[6]
ఆకురాలు[1]
ఆకులతో[6]
ఆకులు[5]
ఆక్రందన[3]
ఆక్రందనఆఖరి[1]
ఆగకుండా[5]
ఆగాను[1]
ఆగారేమో[4]
ఆగాల్సిందే[3]
ఆగి[1]
ఆగింది[1]
ఆగిపోతాయి[2]
ఆగిపోతుంది[4]
ఆగిపోయిన[5]
ఆగిపోవడం[6]
ఆగోయత్కురుతే[4]
ఆఙ్ఙానుసారం[5]
ఆఙ్ఞ[3]
ఆచారం[1]
ఆచారలకు[4]
ఆచారాలెక్కువబహుశా[5]
ఆచార్యా[1]
ఆజానుబాహువులా[4]
ఆటతో[3]
ఆటలు[6]
ఆటవెలది||[3]
ఆటోమిక్[1]
ఆట్టే[1]
ఆడకుండా[1]
ఆడపడుచు[4]
ఆడపిల్ల[7]
ఆడపిల్లల[7]
ఆడపిల్లలు[11]
ఆడపెళ్ళి[4]
ఆడవారి[1]
ఆడవాళ్ళకే[1]
ఆడి[1]
ఆడిన[5]
ఆడియో[1]
ఆడుకుంటూ[3]
ఆడుకుందారని[2]
ఆడుగు[4]
ఆడుగుఆడుగుల[5]
ఆడెన్[1]
ఆడేటప్పుడూ[2]
ఆడోళ్ళ[1]
ఆతరువాత[10]
ఆత్మ[66]
ఆత్మతృప్తి[1]
ఆత్మపరిశీలన[1]
ఆత్మహత్య[4]
ఆత్మీయవాక్యాలుపరాచకాలుబాల్యవృత్తాంతాలను[4]
ఆత్రెయ[1]
ఆత్రేయ[39]
ఆత్రేయగారు[4]
ఆత్రేయగారుమీ[1]
ఆత్రేయగారూ[1]
ఆత్రేయగారే[1]
ఆదమరచి[8]
ఆదరణ[2]
ఆది[4]
ఆదిలక్ష్మి[5]
ఆదివారపు[3]
ఆదివారము[37]
ఆధారం[3]
ఆధారంగా[9]
ఆధారపడతారు[1]
ఆధారాలు[5]
ఆధిక్యత[4]
ఆధిపత్యాన్ని[1]
ఆధ్యాత్మిక[5]
ఆధ్యాత్మికతకు[24]
ఆధ్యాత్మికతా[141]
ఆన౦ద్[4]
ఆనంద[19]
ఆనందం[34]
ఆనందంగా[7]
ఆనందంలోంచి[2]
ఆనందపు[4]
ఆనందభాష్పాలు[1]
ఆనందమయం[3]
ఆనందము[5]
ఆనందమో[6]
ఆనందహేల[1]
ఆనందించండి[5]
ఆనంద్[6]
ఆనకట్ట[5]
ఆనకట్టలలో[6]
ఆనవాయితీ[4]
ఆనవాళ్ళు[7]
ఆనవాళ్ళుఆనాటి[9]
ఆని[4]
ఆనోటా[4]
ఆన్[2]
ఆపనులు[4]
ఆపరేషన్[19]
ఆపలేరుకూడా[1]
ఆపలేవు[5]
ఆపిన[4]
ఆపీసు[2]
ఆపుతున్న[3]
ఆపేక్ష[1]
ఆపేక్షే[1]
ఆపేశానుఈ[1]
ఆపేశారన్న[1]
ఆపేస్తే[4]
ఆప్[2]
ఆఫీసు[14]
ఆఫీసులవారికి[1]
ఆఫీస్[21]
ఆఫ్[10]
ఆఫ్ఘనిస్తాన్[4]
ఆఫ్ఘన్[8]
ఆబువ్వ[3]
ఆభరణము[5]
ఆమంటలో[2]
ఆమడ[3]
ఆమె[32]
ఆమెకి[6]
ఆమెకు[9]
ఆమెరికన్[2]
ఆమెరికా[4]
ఆమే[1]
ఆయన[14]
ఆయన్ని[2]
ఆయా[10]
ఆయిల్[3]
ఆయుధంగా[5]
ఆయురారోగ్యాలు[2]
ఆయువారోగ్యాలతో[1]
ఆయె[4]
ఆయోధ్యా[4]
ఆయ్యా[5]
ఆరడుగుల[2]
ఆరవ[12]
ఆరిపోయినవో[1]
ఆరు[17]
ఆరుహ్య[4]
ఆరేళ్ళుగా[1]
ఆరేసి[1]
ఆరోగ్య[3]
ఆరోగ్యంతో[1]
ఆరోగ్యవంతులై[1]
ఆరోజు[8]
ఆరోపణలు[2]
ఆర్[9]
ఆర్టికల్[11]
ఆర్డర్[5]
ఆర్తిగా[4]
ఆర్థిక[5]
ఆర్ధిక[7]
ఆర్ధికంగా[4]
ఆర్బిట్[22]
ఆర్బిట్స్[10]
ఆర్మి[4]
ఆర్యభట్ట[9]
ఆర్యభట్టభాస్కరయాపిల్[4]
ఆర్యభట్టీయం[8]
ఆర్యా![1]
ఆర్యులకు[1]
ఆర్యులు[10]
ఆలంబనంగా[5]
ఆలశ్యం[1]
ఆలశ్యంగా[1]
ఆలస్యం[1]
ఆలస్యంగా[3]
ఆలొచన[5]
ఆలోచన[12]
ఆలోచనను[1]
ఆలోచనల[6]
ఆలోచనలని[1]
ఆలోచనలు[10]
ఆలోచనలే[1]
ఆలోచనలేమైనా[1]
ఆలోచనైనా[4]
ఆలోచించండి![1]
ఆలోచించక[1]
ఆలోచించలేదు[2]
ఆలోచించవచ్చా[1]
ఆలోచించాను[1]
ఆలోచించామా[17]
ఆలోచించాల్సిందే[1]
ఆలోచించి[4]
ఆలోచించు[3]
ఆలోచించుఆలోచించే[4]
ఆలోచింప[1]
ఆలోచిద్దాం[1]
ఆలోచిస్తారని[1]
ఆలోచిస్తుందట[5]
ఆలోచిస్తున్నారంటే[1]
ఆలోచిస్తూ[4]
ఆల్[6]
ఆల్రెడీ[2]
ఆల్రేడీ[1]
ఆవరించు[1]
ఆవశ్యకత[5]
ఆవిడ[17]
ఆవిడతో[4]
ఆవిడనడిగితే[5]
ఆవిరై[9]
ఆవిరైఆవిరైనా[4]
ఆవిర్భావం[5]
ఆవిష్కరించండి[1]
ఆవిష్కరించారు[1]
ఆవిష్కరించాల్సిన[4]
ఆవేదన[13]
ఆవేదన![138]
ఆవేదనను[1]
ఆవేశం[1]
ఆవేసం[4]
ఆశ![1]
ఆశగా[3]
ఆశయంతో[1]
ఆశాజనక[2]
ఆశిస్తాను[1]
ఆశిస్తున్నాను[1]
ఆశృ[4]
ఆశ్చర్య[4]
ఆశ్చర్యంగా[4]
ఆశ్చర్యార్ధకము[5]
ఆశ్చ్రర్య[4]
ఆశ్చ్రర్యం[6]
ఆశ్రయించే[4]
ఆషాఢమేఘ[5]
ఆష్ట్రనామికల్[4]
ఆష్ట్రానమీ[4]
ఆసక్తి[22]
ఆసక్తికరమైన[3]
ఆసక్తిగా[5]
ఆసమయాన[5]
ఆసరాగా[7]
ఆసరాగాఆసరాతో[4]
ఆసలు[1]
ఆసీనులై[4]
ఆసుపత్రి[4]
ఆసుపత్రులు[1]
ఆస్ట్ర[1]
ఆస్ట్రాలజిస్ట్[1]
ఆస్ట్రేలియా[5]
ఆస్ట్రో[4]
ఆస్తికుని[5]
ఆస్తిపాస్తులు[5]
ఆస్థిని[5]
ఆస్వాదించక[1]
ఆస్వాదిస్తే[4]
ఆహా[18]
ఆహా-ఓహో[2]
ఆహారాన్ని(ఘనద్రవ[4]
ఆహ్లాదంగా[1]
ఆహ్వాన[5]
ఆహ్వానము[147]
ఆహ్వానమే[1]
ఆహ్వానమేమరి[1]
ఆహ్వానించాలి[4]

9, ఆగస్టు 2009, ఆదివారం

మిగతాది రేపు... ఆ రేపు ఎప్పుడు వచ్చునో

మనసు రాగానికి
హృదయ నాదానికి
కొమ్మపై కోకిలమ్మ
గొంతెత్తి పాడింది.

ఉషోదయ సమయాన
శాంతిలేని మదిలోన
మొలచిన దొక చిరు మొలక

మరిగే రక్తం పాదరసమై
కొమ్మ కొమ్మన క్రమ్ముకుంటే
విరిగిన మనసే రెమ్మలుగా
చైతన్య కీలలె కొమ్మలుగా
హృదయ జ్వాలలె ఊడలుగా
ఎదిగిందొక మహా వృక్షం.

ఓ ప్రభాత సమయాన...

గుండె వేగమెక్కి
నరాలు పగులగొట్టి
క్షణాన మదిని దాటి

నదులపై నడయాడి
అలలపై నాట్యమాడి
మైదాన రహదారుల
వడి వడిగ నడచి

చిట్టడవుల చీకటి చీల్చి
అగ్ని కీలల చెరను దాటి
వేలగొంతుల వెర్రి కేకల మధ్య
విచ్చుకత్తుల రాక్షస చూపుల మధ్య
చేరిందొక మానవ వాసం
చూసిందొక అలజడి రాజ్యం.


కనిపించే ప్రేమ చాటున
కనిపించని కారు మబ్బులు.
వెన్న పూసిన మాటల నడుమ
మెత్తని చురకత్తులు.


శాసించే వ్రేలును చూసి
మ్రుక్కలైన బ్రతుకులెన్నో
నిందించే చూపులలో
పగిలిన గుండెలెన్నో..

విర్రవీగే మనుషుల జూసి
వంగి నడిచే మనసులు చూసి
దిక్కు మాలిన బ్రతుకుల మధ్య
బండబారిన గుండెల జూసి
చిక్కిన మానవ శిలాజాల
చిందింన రక్తం జూసి

నక్షత్ర మేడల్లో
కాంక్షన కాగే కాంతలు
అంగడి కొట్టుల్లో
ఆకలిన రగిలే రంభలు.

నిందించే చూపుల దాటి
నిద్రించే మనసుల దాటి

.
.
.గొంతు గొంతులో ప్రతిధ్వనించదా
నర నరాన పొంగి పారలదా?

అడవి దాటి నడవదా కోకిల గానం.
వనము విడిచి పారదా కాంతి తరంగం.
మిగతాది రేపు. ఆ రేపు ఎప్పుడు వచ్చునో :-)

అందుకని చదువరులు ... దగ్గర ఎవరికి తోచింది వారు వ్యాఖ్యల రూపంలో పూరించుకోండి. ;)

మిగతాది రేపు...మనసు రాగానికి
హృదయ నాదానికి
కొమ్మపై కోకిలమ్మ
గొంతెత్తి పాడింది.

ఉషోదయ సమయాన
శాంతిలేని మదిలోన
మొలచిన దొక చిరు మొలక

మరిగే రక్తం పాదరసమై
కొమ్మ కొమ్మన క్రమ్ముకుంటే
విరిగిన మనసే రెమ్మలుగా
చైతన్య కీలలె కొమ్మలుగా
హృదయ జ్వాలలె ఊడలుగా
ఎదిగిందొక మహా వృక్షం.

ఓ ప్రభాత సమయాన...

గుండె వేగమెక్కి
నరాలు పగులగొట్టి
క్షణాన మనసు దాటి

నదులపై నడయాడి
అలలపై నాట్యమాడి
నగమెక్కి గిరుల దూకి
మైదాన రహదారుల
వడి వడిగ నడచి
చిట్టడవుల చీకటి చీల్చి
అగ్ని కీలల చెరను దాటి
వేలగొంతుల వెర్రి కేకల మధ్య
విచ్చుకత్తుల రాక్షస చూపుల మధ్య
చేరిందొక మానవ వాసం
చూసిందొక అలజడి రాజ్యం.

3, ఆగస్టు 2009, సోమవారం

హారం సభ్యత్వదారులకు మొదటి దఫా P.D.F లు లభ్యం

గత నెలలో హారం క్రొత్త రూపును సంతరించుకొన్న తరువాత సభ్యత్వాన్ని తీసుకున్న వారందరూ ఇక్కడ నుండి తమ తమ టపాల P.D.F ఫైల్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకొనండి.

ఆసక్తి కలిగినవారు నెలనెలా వెలువడే P.D.F ల లభ్యత కోసం హారం ను సందర్శించండి.