15, డిసెంబర్ 2012, శనివారం

నేనూ తిరుపతి వెళుతున్నాగా !!

తిరుపతికైతే వెళదామనుకున్నాను.వెళ్ళి ఆ మహాసభలలో లబ్థప్రతిష్టులైన కవుల కుంచెలనుంచి జాలువారిన నవరస రసరమ్యమ పదాలను సుశ్రావ్యమైన గళములనుండి విందామని ఆశ పడ్డాను.

సమాచారం క్షణాల్లో చేరవేసే మాధ్యమాలు, విశ్వవ్యాప్తమైన విజ్ఞానాన్ని మధించి చిటికెలో మనముందుంచే వ్యవస్థలు ఇన్ని వుండగా విషయాన్ని తెలుసుకోవడం ఎంతసేపు? ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల గూర్చి వెతుకుతుంటే ఓ వెబ్ సైట్ నాకంట పడింది.

http://www.worldteluguconference.com


కానీ మూడురోజులు తిరుపతి మహాసభలలోనైతే  గడపటానికి సమయాభావమడ్డు వస్తుంది.కాబట్టి నచ్చిన కార్యక్రమాలున్న ఏదో ఒకరోజు లేదా ఒకటిన్నరరోజు వుందామని కార్యక్రమాల వివరాలకై చూశాను.కానీ  ఏ కార్యక్రమం ఎక్కడ/ఏ హాల్ లో ఏ రోజు జరగబోతున్నదన్న వివరాలు ఎక్కడా కనిపించటము లేదు.


సమావేశ స్థలానికి చేరుకొని వెతుకులాడుకుంటూ చూడాలనుకున్న ఒకటి రెండూ కార్యక్రమాలను కూడా ఈ వెతుకులాట సమయంలో మిస్ చేసుకొనే పరిస్థితి రాకుండా వుండాలంటే  కార్యక్రమాల పూర్తి వివరాలను వెబ్ సైట్ లో ప్రచురిస్తే బాగుంటుందేమో.