25, జనవరి 2014, శనివారం

మా ఇంటి ముంగిట్లో మరుమల్లె చెట్టు...

సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు విడుదలైనప్పుడు సినిమా హాల్లొ చూస్తే అంతగా నచ్చలేదు కానీ ఈ రోజు ఇంట్లో టి.వి లో చూస్తే బాగానే నచ్చింది. కారణమేమై వుంటుందబ్బా? తొమ్మిదేళ్ళ క్రితం మా ఇంట్లో తీసిన వీడియో చూసిన తరువాత ఈ రోజు ఈ సినిమా చూడ్డంతో నచ్చిందేమో లేదా మా ఇంట్లో మల్లెపూల చెట్టు విశేషమో.

Over all I am home sick today!!


 

19, జనవరి 2014, ఆదివారం

ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం....,,,,,,,,,

ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం.... ఇప్పుడు సంస్కృత పరిచయం కార్యక్రమం అంటూ నా చిన్నప్పుడు ఉదయపువేళల్లో సంస్కృతం చదువుకొనే విద్యార్థుల కోసం విజయవాడ కేంద్రం వారు ఒక ధారావాహికను ప్రసారంచేస్తుండేవారు. ప్రసారకార్యక్రమానికి ముందుగా సంగీతంతో కలిపి ఓ శ్లోకాన్ని రోజూ ప్రసారం చేసేవారు. అప్పట్లో రేడియో అంటే వుండే ఇష్టంతో ఈ కార్యక్రమంతో పాటు మిగిలిన చిన్నపిల్లల కార్యక్రమాలను వినడం కూడా ఓ పరిపాటిగా అలవాటైపోయింది. 
మిగిలిన కార్యక్రమాలు ఎలా వున్నా ఆ సంస్కృత పాఠానికి ముందుగా సంగీతపు మేళవింపుతో వచ్చే శ్లోకం మాత్రం అమితంగా ఆకర్షించేది కానీ పూర్తి శ్లోకాన్ని మాత్రం ప్రసారం ప్రసారం చేసేవాళ్ళు కాదు.అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేకపోవడంతో అది ఎందులో శ్లోకమో ఎక్కడ దొరుకుతుందో కూడా తెలిసే అవకాశం చాలా తక్కువగా వుండటంతో దాని వివరాలు నాకు తెలియలేదు. 
రిం...గ్ ........రిం.....గ్....... రిం..............గ్
అంటే కాలం గిఱ్ఱు గిఱ్ఱున తిరిగి కాలంతో ఆ ఒడ్డు ఈ ఒడ్డూ కొట్టుకోని ఆధారం దొరికిన దగ్గర కాసేపు ఒడ్డున సేదతీరుతూ లేనిదగ్గర కాలప్రవాహంలో కొట్టుకు పోతూ ఈరోజు అప్పుడెప్పుడో కొన్న రోజుకో శ్లోకం అనే పుస్తకం తెరిస్తే ఆనాటి ఙ్ఞాపకాలు మళ్ళీ మస్తక పుటలపై నాట్యమాడటంతో ఆ ఙ్ఞాపకాలను అక్షరబద్ధం చేస్తూ ఈ వ్యాసంతో ఇక్కడ ఇలా...
ఇంతకీ ఆశ్లోకం భర్త్రుహరి రచించిన నీతి శతకం లోనిది.

కేయూరాణి న భూషయన్తి పురుషం హరాః న చంద్రోజ్వలాః
నస్నానం న విలేపనం న కుసుమం నాలంకృతాః మూర్థజాః |
వాణ్యేకా సమలంకరోతి పురుషం యా సంస్కృతా ధార్యతే
క్షీయన్తే ఖలు భూషణాని, సతతం వాగ్భూషణం భూషణమ్ ||

అంటే భుజకీర్తులూ,చంద్రుడిలా ప్రకాశించే హారాలు,స్నానాలూ, లేపనాలూ, కుసుమమూ, బాగా అలంకరించుకున్న కేశాలూ పురుషుడికి అలంకార ప్రాయాలు కాదు.అంటే అంతఃసౌదర్యాన్ని ఇవ్వవు. పురుషుడికి ఆంత:సౌందర్యాన్ని ఇవ్వగలిగేది మంచి వాక్కు మాత్రమే అని అర్థం. 

నేను రేడియోలొ విన్న శ్లోకమే నచ్చినదనుకుంటే యూట్యూబ్ లో ఈ శ్లోకం ఈ చిన్నారుల గాత్రం తో విన్నతరువాత ఆనాడు రేడియోలో విన్న దానికంటే ఇదే మెరుగ్గా వున్నదనిపించింది. ఇలాంటి అత్యున్నతమైన కళలు ప్రభుత్వ ఉన్నతపాఠశాల విద్యార్థుల వద్ద వున్నా వెలుగు చూడనివెన్నో.... ఈ పిల్లలు కూడా పైన చెప్పిన శ్లోకానికి సరిగ్గా సరిపోతారు కదా! వారి గాత్రమే నాచేత ఈ వ్యాసాన్ని వ్రాపించింది. ఆ

చిన్నారులకు కూడా వారి వాగ్భూషణమే భూషణము

పై శ్లోకాన్ని  ఏనుగు లక్ష్మణ కవి తెలుగులోకి  అంతే సుందరంగా అనువదించాడు చూడండి

భూషలుగావు మర్త్యులకు భూరిమయాంగద తారహారముల్
భూషిత కేశపాశ మృదు పుష్ప సుగంధజలాభిషేకముల్
భూషలు గావు,పురుషుని భూషితు జేయుఁ బవిత్రవాణి, వా
గ్భూషణమే సుభూషణము భూషణముల్ నశియుంచు నన్నియున్

13, జనవరి 2014, సోమవారం

పులుంగు టెకిమీడవురా గిజిగాడా

ఎంతో చక్కగా శ్రవణానందకరంగా ఆలపించి పదిమందితో  యు ట్యూబ్ ద్వారా ఈ ఆడియో వీడియో ను పంచుకున్న రూపకర్తలకు ధన్యవాదాలతో

పులుంగు టెకిమీడవురా గిజిగాడా..