22, జులై 2015, బుధవారం

తెలుగమ్మాయి కవిత
కవితనై నీ కనుపాపలో బొమ్మనైపోనా
మమతనై నీ మధురస్మృతుల గిలిగింతలు పెట్టనా
భవితనై నీ భావిబాటన పూలు జల్లనా
సన్నిహితనై నీ సాంగత్యసాగరాన ఓలలాడనా