21, మార్చి 2009, శనివారం

బరహ, లేఖిని లలో API సహాయంI wanted to share this with rest of the enthusiasts who have their own plans to develop Unicode related software.

My specific interest on ( http://www.unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf ) this chart is, in my web site ( http://www.haaram.com ), there is a need to parse English letters into Telugu letters ( font implementation may vary ) . I am not sure whether http://www.lekhini.org or http://www.baraha.com gives such server side functionality as a service. In other words I am looking for the following functionality. Baraha has an API and I am still validating it.

Private String ParseEnglishToTelugu( string _text)
{

Return _convertedTeluguText;

}

For example
“mIkevarikainaa iTuvaMTi saaPT vEr guriMchi telistE dayacEsi ceppagalaru.”


If we pass this string to the above functions, it should written

"మీకెవరికైనా ఇటువంటి సాఫ్ట్ వేర్ గురించి తెలిస్తే దయచేసి చెప్పగలరు."


I know that Lekhini is JavaScript based software and it seems to me that it identifies the letters on key press events and translate English letter to Telugu. I think this is primarily developed for Telugu typing use. I may be wrong, but if some one come across such functionality in Lekhini, please let me know. I would love to use it in my program with reference to Lekhini.org.

Baraha has many more additions along with API support and the interested techies can take a look at. I am also looking for expertise suggestions from the experts, pros and cons of the above implementation (Baraha and others.. others I don’t know )

http://www.baraha.com/help/sdk/brh_telapi_ref.htm


Similarly for those who has interest can also look at this URL to develop their own parsers.
http://www.unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf

2 వ్యాఖ్యలు:

 1. మీరు ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నారో అర్థం కాలేదు. మరింత వివరంగా యూజ్ కేస్ లు వ్రాస్తారా,

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. munna, I just wanted a piece of code in any language which converts english letters into telugu equivalent letters.. again for example

  “mIkevarikainaa iTuvaMTi saaPT vEr guriMchi telistE dayacEsi ceppagalaru.”

  converts into

  "మీకెవరికైనా ఇటువంటి సాఫ్ట్ వేర్ గురించి తెలిస్తే దయచేసి చెప్పగలరు."

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Comment Form